Στην JBProject σχεδιάζουμε και παράγουμε όλα τα διαφημιστικά έντυπα που μπορεί να χρειάζεται η εταιρία σας, αφού πρώτα έχουμε καθορίσει την λειτουργία που θα έχουν, το αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε καθώς και την ομοιόμορφη φόρμα πάνω στην οποία θα κινηθούμε. Εκτυπώνουμε με τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς κανόνες αφίσες, φυλλάδια, flyer, προσπέκτους, μενού, γιγαντοαφίσες, αυτοκόλλητα, καρτολίνες, εξώφυλλα για cd και dvd, και οποιοδήποτε άλλο έντυπο μπορεί να χρειαστεί για την διαφημιστική προβολή της επιχείρησής σας.

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται:

 • Αιτερική Ταυτότητα
 • Σχεδιασμός Λογοτύπου
 • Φάκελα, Folder, Θήκες CD Rom
 • Ημερολόγια, μπλοκ & notes
 • Διαφημιστικές Καμπάνιες
 • Διαφημιστικά έντυπα
 • Αφίσες & επιγραφές
 • Συσκευασίες
 • Κατάλογοι προϊόντων
 • Καταχωρήσεις σε περιοδικά & εφημερίδες
 • Σχεδιασμός & Σελιδοποίση Βιλίου
 • Σχεδιασμός & Σελιδοποίση Περιοδικού

"“A designer knows he has achieved perfection not when there is nothing left to add, but when there is nothing left
to take away.”.

Antoine de Saint-Exupéry